Ποιο είναι το αγαπημένο μας ιστορικό Citroen;

Ποιο είναι το αγαπημένο μας ιστορικό Citroen;

 • Dyane

  Votes: 3 3,0%
 • DS

  Votes: 42 42,4%
 • 2CV

  Votes: 55 55,6%
 • Ami

  Votes: 4 4,0%
 • Mehari

  Votes: 6 6,1%
 • Traction avant

  Votes: 3 3,0%
 • Pony

  Votes: 6 6,1%
 • Type H (HV)

  Votes: 3 3,0%
 • GS - GSA

  Votes: 15 15,2%
 • CX

  Votes: 15 15,2%
 • SM

  Votes: 4 4,0%

 • Total voters
  99
Top Bottom