Νέο ΦΕΚ για τη χρήση ιστορικών

22528193_10155792271139812_1816452886569683804_n.jpg


Νομίζω πως αν δεν υπάρξει αλλαγή τελειώσαμε. Έχετε καμία πληροφορία εσείς ρε παιδιά? :(
 
Last edited:

Comments

http://autoclassic-magazine.blogspot.com/2019/04/1970.html
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019
ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ
Μέσω Facebook (το σύγχρονο "εργαλείο" επικοινωνίας της νεολαίας, των ερωτευμένων, των οικοκυρών, των ανέργων και των συνταξιούχων, που έχει αντικαταστήσει την ενημέρωση μέσω του Τύπου) η ΦΙΛΠΑ ενημέρωσε ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ότι της εστάλησαν απο το Υπ. Μεταφορών τα δύο πρώτα ψηφία του (τουλάχιστον) οκταψηφίου αλφαριθμητικού συνδυασμού, που είναι απαραίτητος προκειμένου να εκδοθούν ΝΕΑ πιστοποιητικά ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Παρ.1 της νέας Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 570, 25/02/2019, (που αποτελεί μια μορφή και έναν τρόπο "εσωτερικού ελέγχου"). Το άρθρο αυτό αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 2
Βεβαίωση χαρακτηρισμού - Πιστοποιητικό
καταχώρησης οχήματος ιστορικού
ενδιαφέροντος
1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται
τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.).
Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα χορηγούν Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία φέρει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η Βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
Χωρίς να υπάρχει ή να χωρεί ουδεμία αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του ως άνω άρθρου, γίνεται σαφες ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ότι αποκλειστικά και ΜΟΝΟ οι νόμιμοι εκπρόσωποι Δ.Ο.Α. (F.I.A.), Δ.ΟΜ.(F.I.M.) ή Δ.Ο.Π.Α. (F.I.V.A.), δηλαδή η ΕΛΠΑ, η ΑΜΟΤΟΕ και η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Αρθρο 4)
Ο χαρακτηρισμός και η πιστοποίηση όπως αναφέρονται στο Αρθρο 2, ισχύει για τα οχήματα που ΘΑ χαρακτηριστούν ως Ιστορικού ενδιαφέροντας απο την 25η Φεβρουαρίου 2019 και μετά, ενώ για όσα έχουν ήδη χαρακτηρισθεί (άνω των 15.000 συνολικά σε όλη τη χώρα), στο Άρθρο 4 ορίζονται δύο κατηγορίες: α) Αυτά που έχουν κυκλοφορήσει προ του 1970 (μέχρι 31/12/1969), και β) τα μεταγενέστερα, που έχουν συμπληρώσει 30 έτη και άνω μέχρι σήμερα, δηλαδή απο 1/1/1970 μέχρι και 31/12/1989.
Όσο για την ασαφή ή λανθασμένη διατύπωση (επειδή αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας και όχι το έτος κατασκευής), υποθέτουμε ότι το πρώτο έτος κυκλοφορίας δεν αφορά μόνο την Ελληνική επικράτεια αλλά και του εξωτερικού, και αποδεικνύεται απο την πρώτη άδεια κυκλοφορίας με το VIN του οχήματος, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. προβλέπει επανεξέταση των οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ της κατηγορίας β), δηλαδή τα μετά του 1970 (που είναι και τα περισσότερα), απο πενταμελή επιτροπή (που ΘΑ σχηματιστεί), σε ένα διάστημα 10 μηνών (δηλαδή 9, μια και έχει ήδη περάσει ένας μήνας απο την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ.). Ιδού τι προβλέπεται στο Αρθρο 4 παρ.4 για τα παλαιότερα του 1970 οχήματα:
Άρθρο 4
Διαδικασία επανεξέτασης οχημάτων
χαρακτηρισμένων ως ιστορικού ενδιαφέροντος
4. Οχήματα με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό.
Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επανεκδίδεται Βεβαίωση χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από το φορέα που τη χορήγησε, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας ενώ ο φορέας της παρ. 2 του άρθρου 2 που έχει χορηγήσει στο όχημα ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα οφείλει να του χορηγήσει Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος με τα στοιχεία
του Παραρτήματος Ι.
Αλλά τι αναφέρει η Παρ. 2 του Άρθρου 2; Ότι ΜΕΤΑ την επανέκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισμού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις νόμιμες εκπροσώπους Δ.Ο.Α., Δ.Ο.Μ. και Δ.Ο.Π.Α., ο ιδιοκτήτης μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ομοσπονδία ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ οχημάτων της επιλογής του και να πάρει ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα ("πινακίδες ή άλλο πρόσφορο μέσο"), αλλά και πιστοποιητικό καταχώρησης με τα δύο πρώτα ψηφία να είναι αυτά που αντιστοιχούν στην ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων. Ιδού και η παρ. 2 του Αρθρου 2:
ΑΡΘΡΟ 2
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 2, ο ιδιοκτήτης (κύριος) του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων της επιλογής του, η
οποία του χορηγεί ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο) και Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, το οποίο έχει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στην ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε την προσοχή του αναγνώστη, γιατί είναι πιθανόν να έχουμε κανει κάποιο σφάλμα στον συλλογισμό μας και στην ερμηνεία των λαρθρων της Κ.Υ.Α., και ευχαρίστως θα δεχτούμε διορθώσεις και διευκρινίσεις (γι΄αυτό εξ' άλλου θα υποβάλλουμε και τα τρία ερωτήματα στο τέλος).
Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο Ομοσπονδίες Ιστορικών Οχημάτων: Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και η Ε.Ο.Ο.Ε. Από τις δύο όμως, ΜΟΝΟ η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ είναι η νόμιμη εκπρόσωπος της Δ.Ο.Π.Α., άρα μόνο αυτή μπορεί να έχει "τα δύο πρώτα ψηφία" του Υπ. Μεταφορών (άλλα δύο θα έχει η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Α., και άλλα δύο η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Μ.) και ΜΟΝΟ αυτή (αποκλειστικά) θα μπορεί να προβαίνει σε ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ οχήματος Ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως με σαφήνεια αναφέρουν τα σχετικά άρθρα. Η δε Ε.Ο.Ο.Ε. (δηλαδή η "οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχηματων επιλογής του ιδιοκτήτη" του Αρθρου 2 παρ. 2), ΑΦΟΥ γίνει η εκδοση ή η επανέκδοση (για τα προ του 1970) βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικου ενδιαφέροντος απο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, θα εκδίδει "πιστοποιητικό καταχώρησης" του οχήματος στο δυναμικό της.
Οι δύο αυτές λέξεις, "χαρακτηρισμός" και "καταχώρηση", είναι τα κλειδιά κατανόησης της "πρακτικής εφαρμογής" της Κ.Υ.Α. που αποφάσισε το Υπ. Μεταφορών, προκειμένου να διασφαλίσει α) ότι ορίζονται ως επίσημοι φορείς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι (εκάστοτε) νόμιμοι εκπρόσωποι των διεθνών ομοσπονδιών, β) ότι ΟΛΑ τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος θα επανελεγχθούν, γ) ότι τα προ του 1970 οχήματα δεν θα επανελεγχθούν μεν απο την Επιτροπή, αλλά θα αποκτήσουν εκ νέου "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ" υποχρεωτικώς απο τις νόμιμες αρχές του Αρθρου 2 παρ. 1 (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ., ΕΛΠΑ, ΑΜΟΤΟΕ), ενώ "ο φορέας της παρ. 2 του Αρθρου 2" (δηλαδή η "οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία επιλογής του ιδιοκτήτη", άρα η Ε.Ο.Ο.Ε.) θα εκδώσει "πιστοποιητικό ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" σύμφωνα με το παράρτημα 1 της Κ.Υ.Α., όπου πρέπει υποχρεωτικώς να αναφέρεται ο φορέας που έκανε τον "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ"! Το "πιστοποιητικό καταχώρησης" είναι αυτό που θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, και όχι ο αρχικός χαρακτηρισμός των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τον οποίο έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διεθνών ομοσπονδιών. Και μετά απο τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά η επιλογή να περάσουν όλες οι αρμοδιότητες (και οι ευθύνες) στους ΤΡΕΙΣ ως άνω "νόμιμους εκπροσώπους", αλλά να υπάρξει χώρος και τρόπος για την συνεχεια και τη επιβίωση της Ε.Ο.Ο.Ε. σήμερα, αλλά και όποιων νέων Ομοσπονδιών Λεσχών Ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδρυθούν στο μέλλον
Επίσης, εδώ φαίνεται ότι υπαρχει (ακούσια ή εκούσια, αλλά θα στοιχηματίζαμε στο δεύτερο) μέριμνα για το θέμα της ΑΜΟΤΟΕ και της ΜΟΤΟΕ. Η δεύτερη, η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, είναι αυτή που ασχολείται με την "πολιτική" εκφραση των δύο τροχών, προηγήθηκε της πρώτης, και έχει "τμήμα ιστορικής μοτοσυκλέτας" (αν και ανενεργό μέχρι σήμερα). Η πρώτη, η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, δημιουργήθηκε απο την ΜΟΤΟΕ σαν "αγωνιστικό σκέλος", έχει κοινό Προεδρείο αλλά διαφορετική νομική υπόσταση, και είναι αναγνωρισμένη απο την Γ.Γ.Α., αλλά και απο την Κ.Υ.Α. για τα Οχήματα Ιστορικού ενδιαφέροντος, σαν η νόμιμη εκπρόσωπος της Δ.Ο.Μ. (F.I.M.) στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα της Κ.Υ.Α. που αναλύσαμε, η ΑΜΟΤΟΕ θα προβαίνει στον αρχικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ των παλαιών μοτοσυκλετών σαν οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος, και κατόπιν η ΜΟΤΟΕ θα χορηγεί την βεβαίωση ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ καθώς και τα "ενάριθμα γνωρίσματα" (πινακίδες η άλλο πρόσφορο μέσο), με τις βεβαιώσεις να ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια (υποθέτουμε με κάποιο κόστος, κάτι που όφειλε να προσδιορίσει η Κ.Υ.Α. για όλους, ως προς το ανώτατο μέγεθος τουλάχιστον)
Επειδή οι μέχρι σήμερα οι βασικοί φορείς έκδοσης Ιστορικών πινακίδων, που είναι η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, η ΕΟΟΕ και η ΕΛΠΑ, δεν έχουν ανακοινώσει τον ΑΚΡΙΒΗ αριθμό των Ιστορικών πινακίδων που έχουν εκδώσει, είμαστε αναγκασμένοι να αναφέρουμε τα "κατά προσέγγιση" νούμερα που έχουμε ακούσει απο εκπροσώπους των ομοσπονδιών, τα οποία αναφέρουν ένα σύνολο 15.000 πινακίδων, εκ των οποίων η Ε.Ο.Ο.Ε. έχει εκδώσει περί τις 4.500 (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Κατά προσέγγιση, και σύμφωνα με προφορικές δηλώσεις, και με χαρά θα αναρτήσουμε τα στοιχεία που θα μας στείλουν οι υπεύθυνοι).
Ενα τέτοιο νούμερο, φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί απο την Πολιτεία, γι' αυτό και η Κ.Υ.Α. προβλέπει τον τρόπο επιβίωσης και οικονομικής συντήρησης της Ε.Ο.Ο.Ε. (όπως και όλων των Ομοσπονδιών, με τις διετείς ανανεώσεις, που παίζουν τον ρόλο ενός ιδιότυπου "ιστορικού ΚΤΕΟ!"), αφού όμως πρώτα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πάρουν την έγκριση (δηλαδή τον αρχικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ) και τα δύο ψηφία του οκταψήφιου αλφαριθμητικού συνδυασμού απο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ή την ΕΛΠΑ, ή την ΑΜΟΤΟΕ. Το ίδιο ισχύει ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 οχήματα με πινακίδες Ε.Ο.Ο.Ε.: Σύμφωνα με το Αρθρο 4, εντός δύο μηνών από την 25η 2/2019, πρέπει να ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ από την νόμιμη εκπρόσωπο της διεθνούς ομοσπονδίας (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ), και κατόπιν να εκδώσει η Ε.Ο.Ο.Ε. την δική της βεβαίωση καταχώρησης.
Με το σκεπτικό ότι ήδη η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ σαν επίσημος εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας εκδίδει κάρτες FIVA για τα Ιστορικά οχήματα της Ε.Ο.Ο.Ε. (εννοείται, των λεσχών-μελών της), η Κ.Υ.Α τώρα υποχρεώνει με αποτελεσματικό τρόπο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ να διενεργήσει "μόνη της" "ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ", άρα "επανέλεγχο" όλων των οχημάτων προ του 1970 που έχει εγγεγραμμένα στο δυναμικό της η Ε.Ο.Ο.Ε., έχοντας έτσι την πλήρη ευθύνη γι' αυτά, όπως φυσικά και γι' αυτά των δικών της Λεσχών-μελών. Και αυτό, πάντα για του προ του 1970 οχήματα, πρέπει να γινει το συντομότερο δυνατόν, αφού στις 25 Απριλίου λήγει το δίμηνο από την δημοσίευσή της Κ.Υ.Α., και θεωρητικά αρχίζει να ισχύει η απαγόρευση (και τα πρόστιμα).
Οσο για όλα τα Ιστορικά οχήματα μετά το 1970, που είναι όπως όλοι γνωρίζουν τα περισσότερα (και αυτά ανάμεσα στα οποία μπορεί να υπάρξουν "αρνητικές εξαιρέσεις", για να το θέσουμε κομψά!), η ευθύνη για την "νομιμότητά" τους περνά εξ΄ολοκλήρου στην πενταμελή Επιτροπή που ορίζει η Κ.Υ.Α., ένα θέμα δύσκολο και νεφελώδες, πρώτον γιατί δεν έχει προσδιοριστεί σωστά ο χρόνος και ο τόπος των ελέγχων, και δεύτερον γιατί επιναι παγνωστος ο τρόπος αυτου του επανελέγχου. Μόνο "χαρτιά" και φωτογραφίες (διοικητικός έλεγχος), ή "ζωντανά" στο όχημα (έλεγχος αυθεντικότητας); Ας ελπίσουμε, για λόγους διατήρησης των ιστορικών οχημάτων, οι έλεγχοι να παραμείνουν σε αυτό το πνεύμα, ώστε να διασωθούν όσα ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ οχήματα δεν έχουν πλήρη στοιχεία ταξινόμησης.
Και τώρα, κλείνοντας, τα ερωτήμτά μας:
  1. ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΟΤΟΕ, Ή ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ;
  2. Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΗΡΕΙΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ" ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.Ε), Ή ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ;
  3. Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ ΚΑΙ Η ΑΜΟΤΟΕ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ;
  4. Η ΟΜΑΕ, ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ (ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Ή ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΑ ΩΣ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ) ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ F.I.A. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ;
  5. ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ, ΑΜΟΤΟΕ, ΜΟΤΟΕ, ΕΟΟΕ), ΕΧΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ("ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ"-"ΔΩΡΟΥ" ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ);
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A οικ. 32249-1433
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 210 650 8451
Ε-mail :
ΘΕΜΑ: Θέματα εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ:
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017)
σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων
αγωνιστικών οχημάτων».
Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται
στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και για την επιτάχυνση της απρόσκοπτης
εφαρμογής της, διευκρινίζεται ότι διά της παρούσης αναστέλλεται η ισχύς του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται
ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την
Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς
της παρ. 2 του άρθρου 3».
Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από
την 31η
Ιουλίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης
ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και
καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους
σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019

ΚΥΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
 
Last edited:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A οικ. 32249-1433
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 210 650 8451
Ε-mail :
ΘΕΜΑ: Θέματα εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ:
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017)
σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων
αγωνιστικών οχημάτων».
Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται
στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και για την επιτάχυνση της απρόσκοπτης
εφαρμογής της, διευκρινίζεται ότι διά της παρούσης αναστέλλεται η ισχύς του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται
ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την
Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς
της παρ. 2 του άρθρου 3».
Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από
την 31η
Ιουλίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης
ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και
καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους
σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019

ΚΥΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
καιρός ήταν!
 
Καλα δεν ειναι για πανηγυρια η ολη φαση...
Ουσιαστικα βαζει μαζι και μετα το 69 ολα τα αυτοκινητα...
Δινει ανασα στις εκδηλωσεις που ειναι καιμος των λεσχων ..και ουσιαστικα πρεπει να κανεις την διαδικασια των εναρυθμων... που μεχρι σημερα μονο η ΕΟ ΦΙΛΠΑ εχει παρει...
Για τις πινακιδες Ελπα ... δεν ξερω κατι... αφου πρωτα βγαλουν ακρη ποιος εκπροσωπει την Fia στην Ελλαδα ...
Αυτα και καλο Πασχα...
 
Για να μπορεις να κυκλοφορεις με βαση και την τελευταια ενημερωση ..
Πρεπει τα αυτοκινητα με Ιστορικες πινακιδες να εχουν τα καινουργια πιστοποιητικα και εναρυθμους αριθμους ..(Βεβαίωση Χαρακτηρισμού kai Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος)
Τα υπολοιπα ειναι τι μας κανει στο μυαλο μας φιλε μου Αποστολε..

Καλο Πασχα στην οικογενεια και σε εσενα
 
Last edited:
"και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από
την 31η Ιουλίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις
, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 ΚΥΑ."

Τι σημαίνει "..προγενέστερες διατάξεις..."? Μπορούμε να βγούμε τελικά κάποιες Κυριακές έως την 31η Ιουλίου?


 
Είναι η τελευταία kYA
Για να μπορείς όμως θες τα δύο χαρακτηριστικά που αναφέρω..
Μετά τις 31/7 λογικά θα δώσουν και άλλη παράταση
Τώρα αμάξια με Ελπα πινακίδες είναι ομίχλη λόγο διαμάχης με την ΟΜΑΕ για την εκπροσώπηση στη Ελλάδα της Fia και την έκδοση πινακιδων. Δεν έχουν πάρει ακόμα έναριθμο και δεν έχουν ανακοίνωση τίποτα..
Εγω εάν είχα κίτρινες θα ρωταγα επίσημα τον φορέα μου και μόνο με εγράφη ενημέρωση θα έκανα κάτι διαφορετικό από αυτό που αρχικά ανέφερα για την κυκλοφορία..
 
"και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από
την 31η Ιουλίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις
, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 ΚΥΑ."

Τι σημαίνει "..προγενέστερες διατάξεις..."? Μπορούμε να βγούμε τελικά κάποιες Κυριακές έως την 31η Ιουλίου?


Κλαίω από τα γέλια με τον Νιόνιο.. Πραγματικά Νικόλα, τώρα μένω ή βγαίνω είναι η φάση :lol:
 
Τώρα εγώ θα πω την σκέψη μου...
Θα έβαζα πινακίδες κρατικές κάρτα fiva για το παν.. Ενδεχόμενο.. Και θα αριβαρα..σαν την Βουγιουκλάκη στην σωφερινα..


Μην μεταφράζεται το ότι διαβάζετε όπως κάθετε στο μυαλό μας καλύτερα...
Η στραβή μια φορά θα γίνει.. Και τότε όλοι θα πέσουν πάνω..

Καλή Ανάσταση σε όλους με υγεία..
 
Για αυτό τις Κυριακές νωρίς το πρωί κάνω τις βολτούλες μου και τους γράφω εκεί που τους αξίζει. Οι άνθρωποι είναι γελοίοι. Το έχω γράψει δεκάδες φορές σε αυτό το θέμα και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το γράφω.
 
Πάντως, για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια για την προχειρότητα της 'ψωροκώσταινας', μόλις πήρα πιστοποίηση από την γαλλική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων, χωρίς κανέναν έλεγχο. Με τις κλασικές φωτογραφίες 3/4 εσωτερικό, αριθμό πλαισίου αριθμό κινητήρα και φωτό κινητήρα και σαλονιού.
Και βέβαια το σε΄όλη την οικουμένη ιο σημαντικό από όλα. Το παράβολο των 75 ευρώ.
 
Top Bottom